FLÖDESREGLERINGSVENTIL

Vår flödesregleringsventil installeras enkelt mellan blandare och duschschlang. Med reduceringsskruven ställer du in flödet till önskad flödesnivå. En Hög duschkomfort uppnås vid ett flöde av 6,0 – 9,0 l/min.