HANDDUSCHAR

Sparlator® handduschar kännetecknas av mycket hög komfort, trots låg vattenförbrukning. Produkterna har mycket gott anseende i branschen och är uppskattade för effektiv vattenbesparing med god komfort.

Handduscharna ger en kraftfull, men mycket behaglig stråle, samtidigt som de minskar vattenförbrukningen med ca 50 % jämfört med konventionella duschar. I jämförelse med duschar av äldre typ blir besparingen ännu större. Mindre vattenåtgång i duschen motverkar dessutom uppkomsten av mögelskador, som ofta förekommer i utrymmen med ymnigt flödande duschar.