Spartips

Slide background
Med Sparlator® sparstrålsamlare och duschar är det enkelt att göra stora besparingar. Varmvatten i bostäder står för en stor del av uppvärmningskostnaden. Med mycket små och enkla medel kan varmvattenförbrukningen minskas med upp till 50 %. Den totala uppvärmningskostnaden kan med dessa åtgärder reduceras med upp till 20 %. Investeringskostnaderna är jämförelsevis mycket låga med återbetalningstider på endast några månader.

Genom att byta en strålsamlare (perlator) i köket mot Sparlator® sparstrålsamare, kan ett hushåll på ett par personer spara ca 600 kWh per år. Dessutom sparar man ca 14 m3 färskvatten.

Genom att byta en strålsamlare i tvättställ mot vår sparstrålsamlare kan samma hushåll spara ca 300 kWh per år samt ca 7 m3 färskvatten.

Tips

INSTAGRAM

 • Så använder vi vårt vatten

  Energimyndigheten har gjort mätningar som visar hur användning av kallvatten och varmvatten fördelas i ett normalhushåll. Den totala vattenanvändningen varierade från 58 till 156 liter per person och dygn. För en dusch användes i genomsnitt 4,7 minuter för varmvatten och 4,6 minuter för kallvatten.
 Andelarna kallvatten (kv) och varmvatten (vv) som använts i de olika delarna av hushållet fördelades så här:
  • 23 % vv och 18 % kv för diskho i köket.
  • 27 % vv och 13 % kv för bad/dusch.
  • 11 % vv och 8 % kv för tvättställ.

 • Så här snabbt minskar förbrukningen

  Varje byte till en av våra vattensparande produkter i Sparlator®-programmet innebär rejäla besparingar av vatten och energi. Ett hushåll på ett par personer minskar lätt sin förbrukning så här:
  • En sparstrålsamlare i köket medför en årlig besparing på ca 7 kubikmeter vatten och ca 600 kWh.
  • En sparstrålsamlare i ett tvättställ medför en årlig besparing på ca 14 kubikmeter vatten och ca 300 kWh.
  • En Sparlator®-dusch medför en årlig besparing på ca 20 kubikmeter vatten och ca 900 kWh.

 • Tester vid Umeå universitet

  Vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet har man gjort en undersökning som jämför olika sätt att spara energi. Där framgår tydligt att Sparlator® vattenbesparande produkter är ett effektivt sätt att göra stora besparingar med små medel.

  Undersökningen visar att byte till sparstrålsamlare för en medelfamilj innebär en sparpotential på 40 %, med en återbetalningstid på 6 månader. Under Dokument – kalkyler, finns ett utdrag från undersökningen.

 • Fler kalkyler och exempel

  Under Dokument – kalkyler, finns dokumentation som visar sparkalkyler för hushåll, hotell, föreningar m.m. Svart på vitt om de stora besparingsmöjligheter våra vattensparande produkter erbjuder.